Welkom bij Atelier Prestige
Welkom bij Atelier Prestige Producten
Welkom bij Atelier Prestige Contact
Welkom bij Atelier Prestige Links
Welkom bij Atelier Prestige Team
Website
Atelier Prestige Disclaimer Privacy
WTCS

Disclaimer-Cookies-Privacy

Atelier Prestige | Spalaan 78 | 8400 Oostende | Tel.: 059/25 12 38 

Informatie op deze site:


Deze website is eigendom van Atelier Prestige.


Contactgegevens:


·  Maatschappelijke zetel: Spalaan 78 / B-8400 Oostende

·  Tel.: 059/25 12 38

-  E-mail: info@atelierprestige.be

·  BTW nummer: BE 0781 251 460


De toegang tot de informatie op deze Website is kosteloos, maar houdt het kennisnemen en aanvaarden van de onderstaande voorwaarden in. Indien u de nadere regels en voorwaarden voor het gebruik van deze site niet aanvaardt, gelieve deze site dan onmiddellijk te verlaten. Indien u de voormelde nadere regels en voorwaarden wel aanvaardt, kunt u de raadpleging van deze site voortzetten.


1. Auteursrecht


De inhoud en de illustraties van deze website zijn beschermd door de internationale verdragen over de auteursrechten. De gegevens in deze website en alle bijbehorende beelden en illustraties zijn eigendom van Atelier Prestige en mogen niet worden verspreid zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Atelier Prestige. Voor alle nadere inlichtingen kunt u zich wenden op de gegevens die hierboven vermeld staan.


2. Aansprakelijkheid


Atelier Prestige ziet toe op de actualisering en de betrouwbaarheid van de gegevens op haar Website, maar kan niet waarborgen dat ze actueel, juist en volledig zijn op het ogenblik dat ze worden geraadpleegd. Omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze Website wordt geen garantie gegeven. De informatie kan overigens onjuistheden of tikfouten bevatten. De gebruiker moet zich eveneens bewust zijn van het feit dat hij de aangeboden informatie op eigen risico gebruikt, en dat deze informatie onaangekondigd kan worden gewijzigd. Voor meer informatie moet de gebruiker contact opnemen met Atelier Prestige.


De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot of gebruik van de site op zijn eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Atelier Prestige kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse, onrechtstreekse of zelfs toevallige schade te wijten aan het gebruik van haar website, met inbegrip en zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of gegevens op het computersysteem, de hardware, de software, enz. van de gebruiker. Atelier Prestige kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die rechtstreeks, onrechtstreeks of toevallig het gevolg is van een onjuiste of defecte verbinding of van elk ander gebruik in combinatie met alle mogelijke computerapparatuur of enige welbepaalde software of hardware.


De links naar andere Websites die deze Website bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van deze externe Websites of van de inhoud ervan. Atelier Prestige neemt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid op zich voor de inhoud van deze Websites of voor het gebruik dat ervan zou worden gemaakt. Wie zoekmachines gebruikt, dient zich ten volle bewust te zijn van het feit dat het Internet informatie omvat waarvan de inhoud illegaal of schadelijk zou kunnen zijn, en erkent dat Atelier Prestige over geen enkel middel beschikt om deze illegale of schadelijke documenten te controleren. Het gaat om een dienst die de gebruiker gratis wordt aangeboden voor zijn documentatie of gebruiksgemak; de gebruiker moet alle voorzorgen nemen om zich ervan te vergewissen dat wat hij voor zijn gebruik selecteert, vrij is van virussen, bugs, Trojaanse paarden en andere elementen die zijn gegevens of zijn apparatuur kunnen aantasten.


3. Geschillen


Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen met betrekking tot deze Website of enig daarin vervat gegeven, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Het raadplegen van deze Website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Turnhout, België en dat u aanvaardt alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te brengen.


Privacy beleid


Atelier Prestige verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Polet Sandra Spalaan 78 8400 Oostende. 


Verwerkingsdoeleinden


Atelier Prestige verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer(o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).


Rechtsgrond(en) van de verwerking


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(b) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]


Overmaken aan derden


Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met een andere vennootschap binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Atelier Prestige verbonden zijn.

Atelier Prestige garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Bewaarperiode


De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).


Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens


De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.


Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-               zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

-               een brief te verzenden naar het volgende adres: Polet Sandra Spalaan 78 8400 Oostende.


Direct marketing


De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Klacht


De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).COOKIESInfo over ons cookie-beleid


Atelier Prestige gebruikt cookies om je surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en de inhoud van de site beter af te stemmen op je behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze site niet of niet optimaal werken. Als je onze site bezoekt zonder je cookie-instellingen aan te passen en de link “verdergaan” aanklikt gaan we ervan uit dat je de installatie van cookies aanvaardt.


Wat is een cookie?


Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt als je de website bezoekt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om je browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie).


Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt.


Cookies worden op je computer of je mobiel apparaat gestockeerd in de folder van je browser.


De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.


Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.


Welke cookies gebruikt Atelier Prestige?


1. Website settings


Deze cookies slaan je voorkeuren op om de website gebruiksvriendelijker te maken. Bijvoorbeeld: een cookie die bijhoudt welke keuze je maakte op het startscherm, een cookie die bijhoudt of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen en een cookie die bijhoudt of je op de cookie-waarschuwing oké geklikt hebt of niet. Deze cookies zijn niet strikt noodzakelijk voor het functioneren van de site.


2. Anonieme en third party analytics cookies


Deze cookies analyseren de gebruikers van onze website. Bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers komen langs, welke pagina’s werden bekeken…


Third party analytics cookies worden door derden geplaatst die tools aanbieden voor het analyseren van de gebruikers op onze website. Google Analytics is hier een bekend voorbeeld van.


Hoe kan je je cookies beheren?


Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op http://www.aboutcookies.org/ vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren.


Je kan op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

ATELIER PRESTIGE

Kapsalon voor dames en heren

Disclaimer-Cookies-Privacy

Copyright © 2018 Atelier Prestige Alle rechten voorbehouden

Powered by WTCS